List Prezesa Zarządu Giełdy

Szanowni Państwo,

Składam na Państwa ręce, po raz pierwszy jako Prezes Zarządu GPW, sprawozdania z działalności Giełdy i Grupy Kapitałowej GPW w 2012 roku. Ich lektura nasuwa jeden zasadniczy wniosek – przyjęta przez nas strategia dywersyfikacji źródeł przychodów jest właściwa i daje bardzo dobre rezultaty.

Więcej

Najważniejsze wydarzenia

styczeń/luty 2012 – obligacje GPW na Catalyst (wartość emisji 245 mln zł)

luty 2012 - przejęcie Towarowej Giełdy Energii

grudzień 2012 - uruchomienie giełdy gazu

GPW utrzymała pozycję lidera w Europie pod względem liczby debiutów

Podstawowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaż (mln zł)

+1,9% r/r

Zysk z działalności operacyjnej (mln zł)

-6,3% r/r

Zysk netto (mln zł)

-20,8% r/r

EBITDA (mln zł)

-8,3% r/r

Tworzymy centrum rynku kapitałowego dla Europy Środkowej i Wschodniej

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie.
  • GPW to jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie.
  • Grupa Kapitałowa GPW oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach rynku finansowego i towarowego, a także prowadzi rozliczenia transakcji, Rejestr Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej oraz sprzedaż danych rynkowych.
  • Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej

Wyniki roczne 2012

W 2012 r. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 125,3 mln zł co oznacza spadek o 6,3 % w stosunku do roku 2011.

+ Więcej

System UTP

System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to światowej klasy jakość w dziedzinie technologii, która umiejscowi GPW pośród najnowocześniejszych globalnych giełd.

+ Więcej

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.