Czynniki ryzyka i zagrożenia

Działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i spółek z Grupy Kapitałowej GPW narażona jest na czynniki ryzyka zarówno zewnętrzne, związane z otoczeniem rynkowym, regulacyjno-prawnym, jak i wewnętrzne, związane z prowadzeniem działalności.

Więcej

Otoczenie rynkowe i sytuacja międzynarodowa

Niekorzystne zdarzenia mające wpływ na polską gospodarkę i perspektywy jej rozwoju mogą negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki z działalności.

+ Więcej

Działalność GPW

Grupa narażona jest na ryzyko konkurencji ze strony giełd oraz alternatywnych platform obrotu

+ Więcej

Ostatnia aktualizacja 20-Maj-2013; 10:00

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.