Działalność grupy kapitałowej

Misją GPW jest kontynuacja budowy polskiego rynku kapitałowego i wzmacnianie polskiej gospodarki przez zapewnienie, aby GPW była mechanizmem służącym w jak największym stopniu mobilizacji kapitału dla przedsiębiorstw. Jednocześnie GPW powinna osiągać wskaźniki ekonomiczne satysfakcjonujące akcjonariuszy GPW i pozwalające jej plasować się lepiej na tle innych podobnych giełd, działających na rynkach wschodzących.

Więcej

Organizacja GPW

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupę Kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (jako jednostka dominująca) oraz cztery spółki zależne. Ponadto GPW posiadała udziały w dwóch spółkach stowarzyszonych.

+ Więcej

Kluczowe czynniki rozwoju Grupy
GPW

Giełda dąży do równomiernego rozwoju wszystkich linii biznesowych. W segmencie rynku finansowego Grupa kontynuuje działania na rzecz zwiększenia oferty i konkurencyjności pod względem produktów.

+ Więcej

Ostatnia aktualizacja 20-Maj-2013; 10:00

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.