Badania i rozwój

Rozwój nowych platform obrotu i poszerzanie oferty instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynkach GPW to kluczowe elementy strategii Grupy. Działania te przyniosą długoterminowe korzyści w postaci dotarcia do nowych grup inwestorów i pozyskania dodatkowych źródeł przychodów. W 2012 roku zrealizowane zostały następujące zadania, które były ważne dla  rozwoju Grupy i rynku kapitałowego w Polsce:

  • 2 kwietnia – GPW umożliwiła zawieranie transakcji za pośrednictwem zleceń „cross”,
  • 24 maja – NYSE Technologies i GPW ogłosiły partnerstwo w zakresie sprzedaży danych rynkowych oraz przystąpienie do sieci SFTI,
  • 30 maja – GPW rozpoczęła obliczanie i publikację pierwszego indeksu regionalnego WIG-CEE,
  • 27 czerwca– GPW ogłasza skład nowych segmentów na rynku NewConnect: High Liquidity Risk (HLR) i Super High Liquidity Risk (SHLR),
  • 27 sierpnia – GPW udostępnia użytkownikom systemów Apple iOS oraz Android aplikację mobilną do przeglądu notowań oraz informacji giełdowych,
  • 12 września – na warszawskim parkiecie zadebiutowało 237 produktów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG,
  • 3 grudnia – GPW rozpoczęła obliczanie i publikację indeksu WIG20TR uwzględniającego dochody z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru,
  • 20 grudnia – na parkiecie Towarowej Giełdy Energii uruchomiona została Giełda Gazu,
  • wprowadzono do obrotu 5 nowych klas kontraktów terminowych na akcje (na koniec roku 2012 w obrocie znajdowały się kontrakty na akcje 22 spółek).

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.