Komunikacja z rynkiem kapitałowym

W ramach komunikacji z rynkiem i inwestorami GPW prowadziła następujące działania:

  •  po zakończeniu każdego kwartału Zarząd Giełdy prezentował wyniki finansowe Grupy GPW podczas spotkań z inwestorami i analitykami rynku kapitałowego oraz podczas telekonferencji, w których za każdym razem brało udział kilkudziesięciu analityków;
  • w 2012 roku Zarząd Giełdy oraz Biuro Relacji Inwestorskich odbyli w sumie blisko 180 spotkań z około 370 osobami reprezentującymi blisko 300 krajowych i zagranicznych firm inwestycyjnych. Spółka w 2012 roku wzięła udział w 15 konferencjach i roadshow w Europie i Stanach Zjednoczonych, podczas których odbyło się około 120 spotkań. Spółka brała także udział w konferencjach dedykowanych inwestorom indywidualnym;
  • na koniec 2012 roku 12 analityków sporządzało opracowania i wydawało rekomendacje o Spółce, z którymi Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżący kontakt;
  • Spółka, na swojej stronie internetowej w sekcji Relacji Inwestorskich www.gpw.pl/relacje_inwestorskie, regularnie zamieszcza informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy, a także udostępnia szereg dokumentów pozwalających zapoznać się ze spółką;
  • Spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów i akcjonariuszy, zadawane zarówno telefonicznie jak i mailowo.

Starania GPW o wysoką jakość relacji inwestorskich zostały w 2012 roku dostrzeżone i nagrodzone m.in. tytułem Giełdowej Spółki Roku 2011 w kategorii kompetencje zarządu i w kategorii relacji inwestorskich oraz tytułem Herosa Rynku Kapitałowego 2012 w kategorii najlepsze relacje inwestorskie w organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych konkursie „Heros Rynku Kapitałowego”.

Dbałość o stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim została uhonorowana tytułem Złotej Strony Emitenta, nadanej w V edycji konkursu „Złota Strona Emitenta”. GPW zwyciężyła w kategorii polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.