Sytuacja finansowa

W 2012 r. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 125,3 mln zł co oznacza spadek o 6,3 % w stosunku do roku 2011. Wynikał on ze spadku przychodów w segmencie rynku finansowego o 20,6% (54,0 mln zł), przy jednoczesnym pojawieniu się dodatkowych przychodów z rynku towarowego w kwocie 59,8 mln zł, pozyskanych w wyniku przejęcia Grupy TGE.

Więcej

Główne inwestycje

W ramach inwestycji w obrębie Grupy Kapitałowej, w 2012 r., GPW nabyła 97,67% udziałów w kapitale zakładowym spółki TGE za łączną kwotę 213,9 mln zł.

+ Więcej

Dane interaktywne

Przychody ze sprzedaży Grupy w 2012 r. wyniosły 273,8 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2011 r. o 5,0 mln zł (o 1,9%). Koszty działalności operacyjnej w 2012 r. wyniosły 148,5 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10,8%.

+ Więcej

Ostatnia aktualizacja 20-Maj-2013; 10:00

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.