Pozostałe przychody Grupy w 2012 r. wyniosły 3,0 mln zł, w porównaniu do 4,6 mln zł w 2011 r. Pozostałe przychody Grupy stanowią przychody GPW oraz przychody podmiotów zależnych: Grupy TGE, WSEInfoEngine S.A (segment media) oraz Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A m.in. z tytułu działalności edukacyjnej, wynajmu powierzchni oraz działalności promocyjnej.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.