Efektywna stopa podatkowa Grupy wyniosła 18,8% w 2012 r. w stosunku do 17,7% w 2011 r. Standardowa stawka podatku od osób prawnych obowiązująca w Polsce wynosi 19%. Podatek dochodowy w 2012 r. osiągnął poziom 24,5 mln zł wobec 28,9 mln zł w 2011 r. W ujęciu kwartalnym, w IV kwartale 2012 podatek dochodowy wyniósł 6,4 mln zł, w III kwartale 2012 r. 6,2 mln zł oraz 6,1 mln zł w IV kwartale 2011 r.

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.