List Prezesa Rady Giełdy

Leszek PawłowiczSzanowni Państwo,

Od kilku lat obserwujemy postępujące umacnianie pozycji GPW w Europie Środkowej i Wschodniej.  Podobnie było w 2012 r., który choć okazał się trudny dla giełd na całym świecie, a charakteryzujący go spadek wartości obrotów akcjami nie ominął GPW, to jednak pozwolił warszawskiej giełdzie zwiększyć przewagę nad innymi rynkami naszego regionu, czyniąc ją zarazem jednym z najaktywniejszych ośrodków IPO w Europie. Dość powiedzieć, że w grudniu 2012 r. z sukcesem uplasowana została największa w historii GPW pierwsza oferta publiczna akcji prywatnej spółki – Alior Banku. Wartość tego IPO wyniosła prawie 2,1 mld zł. Jednocześnie była to jedna z największych ofert w całym 2012 r. w Europie.

Obraz GPW w 2012 r. uzupełniają dwa bardzo ważne wydarzenia, które trwale zmieniają sposób w jaki postrzegana jest GPW. Pierwszym było przejęcie Towarowej Giełdy Energii, do którego doszło w lutym 2012 r. Transakcja ta została zrealizowana na atrakcyjnych warunkach finansowych i biorąc pod uwagę przychody jakie TGE wniosła do skonsolidowanego wyniku GPW w kolejnych miesiącach 2012 r., powinna zyskać uznanie akcjonariuszy GPW. Dzięki TGE model biznesowy Grupy GPW uległ istotnej dywersyfikacji, co w znacznym stopniu chronić ją teraz będzie przed wahaniami koniunktury na rynku finansowym.

Drugim zdarzeniem, a bardziej procesem, o strategicznym znaczeniu dla Giełdy i całego rynku kapitałowego w Polsce była implementacja nowego, dostarczonego przez NYSE Technologies) systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). W projekcie tym zaangażowanych było ponad 100 podmiotów: kilkadziesiąt domów maklerskich, dystrybutorzy informacji, Grupa KDPW, czy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy system został uruchomiony bez zakłóceń 15 kwietnia 2013 r. Nowy system transakcyjny to wielki skok technologiczny, który będzie najważniejszym atutem GPW służącym umacnianiu jej międzynarodowej pozycji. Warto podkreślić, że zmiana technologii na Giełdzie to także istotna modernizacja systemów informatycznych znacznej części Członków Giełdy.

Towarowa Giełda Energii i system UTP w udany sposób łączą w sobie budowanie wartości dla akcjonariuszy z misją GPW. U podstaw tej misji leży stałe podnoszenie jakości i wiarygodności rynku kapitałowego, który ma możliwie najlepiej wypełniać potrzeby gospodarki. Nie tylko polskiej, ale w coraz większym stopniu, z każdym kolejnym zagranicznym emitentem notowanym na GPW, także regionalnej, europejskiej.

Wierzę, że także w kolejnych latach będziemy świadkami realizacji przez GPW ambitnych celów strategicznych, które w podobny sposób będą godzić interesy akcjonariuszy i interesariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Leszek Pawłowicz
Prezes Rady Giełdy

Śledź nas na facebook.png twitter.png rss.png

Projekt i wykonanie        Zastrzeżenia prawne       2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.